Leasing pracowniczy

Czym jest leasing pracowniczy

Jeśli potrzebujesz pracownika zgłoś się do agencji Work & Job. Posiadamy w swojej bazie pracowników stałych i sezonowych różnych zawodów i kwalifikacji.

Usługa leasing pracowniczy polega w pierwszej kolejności na weryfikacji pracowników według określonych przez Klienta kryteriów. Wybranych kandydatów szkolimy w zakresie specyfiki branży i firmy Klienta. Zapewniamy stała opiekę koordynatora. W ramach reklamacji na Państwa życzenie przeprowadzam kolejną rekrutację w celu wymiany niespełniającego oczekiwań pracownika.

Klient prowadzi ewidencje czasu pracy pracowników tymczasowych i przekazywane do naszej agencji.
Na tej podstawie w ciągu 3 dniu wystawiona zostanie faktura ze zbiorczą ilością godzin przepracowanych przez pracowników oddelegowanych przez agencję Sparta. W uzgodnionym z pracownikiem terminie firma wypłaca delegowanemu pracownikowi pensje.

Jak to działa:

  • Nasza agencja rekrutuje i deleguje personel do pracy w przedsiębiorstwie klienta
  • usługodawca ponosi odpowiedzialność pracodawcy
  • klient elastycznie obsadza stanowiska bez konieczności wiązania się umową na stałe

Dlaczego warto:

  • redukcja kosztów pracy nawet o 30%
  • możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem na etat

Plusy leasingu pracowniczego

Pracodawca oszczędza czas i pieniądze na procesie rekrutacji, obniża koszty pracy.

Elastyczna sposób zatrudniania pracowników na określony czas albo do określonych projektów.

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za pracownika.

Zobowiązania wynikające z kodeksu pracy przejmuje agencja pośrednictwa pracy.

Więcej szczegółów

Zadzwoń: +48 690 856 400

Kontakt