Outsourcing Personalny

Jest to system oferujący pracowników na wybrany okres zatrudnienia.
Pozwala zaoszczędzić twój czas i pieniądze, dzięki czemu możesz więcej środków zainwestować w inne, kluczowe dla rozwoju firmy obszary. Outsourcing pracowniczy, zwłaszcza przy pracy tymczasowej, to popularny sposobów zwiększania efektywności firmy.

Nadrzędne miejsce w naszej działalności zajmuje outsourcing projektów.

 

Obecne tendencje rynkowe wskazują, że poprzez przekazanie zewnętrznej firmie części zadań wymagających zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, Twoja firma elastyczniej zareaguje na wahania koniunktury gospodarczej. Dzięki naszym specjalistom, klienci utrzymują ciągłość dotychczasowej produkcji, niezależnie od sezonowości projektów i braków kadrowych.

To my zatrudniamy specjalistów, przez co, to na nas skupia się cała odpowiedzialność za kwestie formalne wynikające z przepisów prawa. Co więcej, w sposób kompleksowy odpowiadamy za stronę logistyczną, dostarczenie materiałów, narzędzi pracy, zakwaterowanie pracowników, a także wyposażenie ich w ubrania robocze.

Outsourcing pracowniczy

Obsługa wszystkich rodzajów prac

prace niewymagające kwalifikacji

Odpowiedzialność za personel po stronie agencji

personel związany stosunkiem prawnym z agencją

Nieograniczony czas wykonywania prac

Obowiązki BHP po stronie agencji

Dodatkowe obowiązki po stronie agencji

np. ocena ryzyka zawodowego

Kontakt