Blog

Polska atrakcyjna dla migrantów. Łatwiej tutaj o pracę

Polska jest jednym z krajów, w których najłatwiej znaleźć pracę, jeśli jest się imigrantem spoza Unii Europejskiej

Dziennik wskazuje – powołując się na dane Eurostatu – że Polska należy do czołówki krajów (obok Czech, Rumunii i Malty), które najlepiej radzą sobie z zatrudnianiem cudzoziemców spoza Unii„Odsetek zatrudnienia waha się od 76 proc. w Polsce do 81,8 proc. za naszą południowo–zachodnią granicą” – czytamy.

Zaskoczeniem może być fakt, że najgorzej jest pod tym względem w Szwecji, Finlandii, Francji i Belgii. „W Szwecji udaje się zatrudniać 51,5 proc. obcokrajowców, w Belgii odsetek wynosi zaledwie 43,4 proc.” – pisze „PB”.

Polska rajem dla imigrantów

Jeśli chodzi o migrację wewnątrzunijną, to najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowuje się na Litwie, gdzie sięga on 95,3 proc. „Na kolejnych miejscach są Polska, Wielka Brytania i Czechy, wśród których poziom zatrudnienia przyjezdnych waha się między 85 a 86,4 proc.” – czytamy.

Jak zauważa Katarzyna Lorenc, ekspertka ekonomiczna BCC, dane potwierdzają, że cudzoziemcy „mocno angażują się w rozwój polskiej gospodarki”. – Dlatego powinniśmy tworzyć dla nich dobry klimat społeczny, by chcieli kontynuować pracę. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie takich branż, jak budowlana, handlowa czy usługi dla domu, bez imigrantów zarobkowych. Tymczasem warunki prawne do legalnego zatrudniania cudzoziemców nie tylko nie są sprzyjające, ale wręcz urągające godności: długie kolejki i wielomiesięczne oczekiwanie na decyzje – podkreśla.

Krajami najlepiej radzącymi sobie z integracją przyjezdnych z miejscowym rynkiem pracy są Czechy, Rumunia, Malta i Polska – pisze „PB”.

Zródło : https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/imigranci-w-polsce-praca-dla-cudzoziemcow/1wgx56q

0 Komentarze